Nieuwe burgervertegenwoordiging COVM

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Rondom een militair vliegveld treedt een Commissie Overleg Veiligheid en Milieu (COVM) op als overlegstructuur.

De burgemeester (namens de gemeente) en de dorpsraden Bakel, Milheeze en De Rips dragen hier de heer Fons Verhees voor als burgervertegenwoordiger die namens de omwonenden meepraat.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties