Nieuwe Nederlanders in Gemert-Bakel

Elk jaar is het op 20 juni Wereldvluchtelingendag. We staan dan stil bij het lot van vluchtelingen over de wereld. Deze dag is bedoeld om begrip voor vluchtelingen en hun benarde situatie op te bouwen. Maar ook om  bijdragen aan de vrede te vieren. Een goed moment om eens stil te staan bij hoe de gemeente Gemert-Bakel deze wereldburgers een nieuwe toekomst biedt.

Van vluchteling tot statushouder

Vluchtelingen die aankomen in Nederland worden eerst in Ter Apel opgevangen en geregistreerd als asielzoeker. Wie na screening van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) in Nederland mag blijven wordt een zogenoemde statushouder.

Elke gemeente in Nederland krijgt de opdracht om een aantal statushouders een plek te geven om te wonen. Dat gebeurt in Gemert-Bakel in samenwerking met Goed Wonen. In 2022 staat onze gemeente op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de opgave om rond de 42 statushouders onderdak te bieden.

Een veilige plek

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst de statushouders toe aan een gemeente. Het kan dus om zowel gezinnen, echtparen als alleenstaanden gaan uit verschillende landen. Wist je dat bij ons in Gemert-Bakel inmiddels al meer dan 80 nationaliteiten wonen?

Inburgeren

Sinds 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. De nieuwe Nederlanders gaan onder begeleiding van een vaste contactpersoon aan de slag om mee te doen in onze samenleving: ze volgen taallessen, gaan op zoek naar passend werk, kinderen gaan naar school en ze maken via maatschappelijke activiteiten kennis met hun nieuwe woonomgeving. In Gemert-Bakel wordt die begeleiding onder andere verzorgd door werkbedrijf Senzer, welzijnsorganisatie Lumens in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Bibliotheek de Lage Beemden, het ROC en vrijwilligers. De inburgeringstermijn is 3 jaar.

Gastvrij Gemert-Bakel

Het verhaal van een vluchteling is niet van zijn of haar gezicht af te lezen. Zij hebben allemaal hun persoonlijke verhaal. Het is zeker niet eenvoudig om na onzekere tijden een nieuwe draai te geven aan je leven op een plek waarvan je nooit eerder gehoord hebt.

De gemeente Gemert-Bakel wil ook gastvrij zijn voor deze nieuwe inwoners. En dat laten ook onze inwoners zien. Neem bijvoorbeeld het initiatief van de Wereldkeuken dat inmiddels uitgebreid is met een wereldtuin en -atelier. En de wijze waarop inwoners uit Gemert-Bakel opvang of hulp aanbieden aan mensen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne.

Wil jij ook wat betekenen? Mail voor informatie over vluchtelingenwerk met Lumens via lumens@gemert-bakel.nl of bel naar 040-219 33 00 optie 3.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties