Nog 4 partijen in gesprek voor coalitievorming

Er wordt een volgende stap gezet in het formatieproces in Gemert-Bakel. Na een tweede ronde van gesprekken, waarin partijen op de inhoud nader het gesprek zijn aangegaan, is besloten dat er verder wordt gesproken tussen het CDA, de Dorpspartij, Lokale Realisten en de VVD. Dat betekent ook dat er om uiteenlopende redenen niet verder gesproken wordt met Sociaal Gemert-Bakel en D66 voor de vorming van een coalitie.

Na een eerste ronde van verkennende gesprekken werd al uitgesproken dat de voorkeur van vrijwel alle partijen uitgaat naar een stabiele coalitie van drie partijen. Op deze manier wordt recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en blijft tevens een sterke oppositie in tact. Op basis van deze gesprekken heeft het CDA het initiatief genomen om een derde ronde gesprekken te organiseren met de Dorpspartij, Lokale Realisten en VVD, om daarin te verkennen welke samenwerking de meeste vruchten af zal werpen voor de gemeente en of de geconstateerde verschillen overbrugbaar zijn.

Fractievoorzitter van het CDA, Stefan Janszen: “De afgelopen vier jaar hebben we met de Dorpspartij goed samen kunnen werken. Het zou vreemd zijn om met hen niet verder te spreken of deze prettige samenwerking te verlengen is. Daarnaast zien we dat zowel Lokale Realisten als VVD graag bestuursverantwoordelijkheid willen nemen en dat er veel aanknopingspunten zijn waarop we elkaar inhoudelijk kunnen vinden. Nu is het zaak verschillen te overbruggen en verder te spreken over de wijze van samenwerken.”

Dit heeft ook tot gevolg dat Sociaal Gemert-Bakel en D66 niet meer meepraten over deelname aan de coalitie. Inhoudelijk liggen er dermate grote verschillen tussen Sociaal Gemert-Bakel en het CDA op een aantal cruciale thema’s zoals kasteel en buitengebied, waardoor samenwerking niet opportuun lijkt. Voor D66 geldt dat de basis vooralsnog te smal is voor samenwerking in een gezamenlijke coalitie. Desalniettemin zijn met beide partijen begripvolle en constructieve gesprekken gevoerd die als goede basis kunnen dienen voor een verbeterde samenwerking en constructief functioneren in de komende raadsperiode.

Er is vertrouwen dat deze volgende ronde gesprekken tussen CDA, Dorpspartij, Lokale Realisten en VVD leidt tot de conclusie welke drie partijen een coalitie gaan formeren.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties