Parkeeronderzoek centrum Bakel

In de week van maandag 13 tot en met zondag 19 juni wordt in het centrum van Bakel een parkeeronderzoek uitgevoerd. Tijdens het parkeeronderzoek registreert een scanauto het aantal geparkeerde auto’s. Doel van dit onderzoek is om te kijken of in het centrum van Bakel parkeerproblemen zijn. En of er maatregelen mogelijk zijn om een eventueel probleem aan te pakken.

Aanleiding

In het centrum van Bakel is gestart met de herinrichting van het Wilbertsplein en staan de komende jaren nog andere herinrichtingen van de Dorpsstraat, Van de Poelstraat en Schoolstraat gepland. Ook de komst van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) staat in de planning. Deze ontwikkelingen komen voort uit de opgestelde centrumvisie. Tijdens het proces van het opstellen van de visie bleek ook dat er zorgen zijn over de parkeerdruk die mogelijk kan ontstaan. Er is afgesproken dat we na afronding van de herinrichting van het Wilbertsplein een parkeeronderzoek uitvoeren.

Gebruik scanauto

Het parkeeronderzoek in het centrum van Bakel geeft informatie over hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn. Ook willen we weten hoelang bezoekers van het centrum parkeren. Een scanauto rijdt rond en registreert ieder uur de kentekens van de geparkeerde voertuigen. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Door de gegevens van de kentekens te vergelijken bepalen we hoe lang bezoekers gemiddeld in het centrum parkeren. Na het verwerken van de onderzoeksresultaten worden de geregistreerde kentekens vernietigd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente door te bellen met het telefoonnummer  0492-378 500.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties