Parochie presenteert beleidsplan ‘Kerk aan het Werk’

Een adviesgroep en het pastoraal team van de parochie Heilige Willibrordus Gemert-Bakel presenteren op maandag 4 juli hun Aanbevelingen, Beleidsplan en Plan van Aanpak dat is gebaseerd op het project ‘Kerk aan het Werk’. De presentatie vindt plaats om 20.00 uur in De Sprank aan de Oude Molenweg 12 in De Mortel.

De presentatie is bedoeld voor alle inwoners van Gemert-Bakel die zich betrokken voelen bij de parochie en daarom willen meedenken over de toekomst ervan. Tevens is deze avond een terugkoppeling met alle organisaties en personen die eind 2019 en begin 2020 hun inbreng hebben geleverd voor dit project. Op diverse bijeenkomsten konden ze hun visie en mening geven over het functioneren en de
betekenis van de parochie.

Het in 2019 gestarte project ‘Kerk aan het Werk’ heeft fikse vertraging opgelopen, omdat door coronamaatregelen vrijwel alle activiteiten moesten worden stilgelegd. Bovendien hebben wisselingen in het pastoraal team de voortgang van het proces
afgeremd. Desondanks is de adviesgroep doorgegaan met het ordenen en interpreteren van de inspirerende bijdragen en commentaren die tijdens diverse bijeenkomsten naar voren zijn gebracht.

De adviesgroep en het pastoraal team willen op 4 juli in De Sprank graag iedereen verwelkomen, die het belangrijk vindt dat parochie en kerk een betekenisvolle rol in onze gemeenschap spelen en dat op diverse manieren blijven doen.

Parochie Heilige Willibrordus Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties