Plan: 18 woningen aan de Groenendaal in Gemert

De gemeente Gemert-Bakel en de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben een exploitatieovereenkomst gesloten over een woningbouwontwikkeling aan de Groenendaal te Gemert. De ontwikkeling betreft de realisatie van 18 woningen aan de zuidzijde van Gemert, ten zuiden van De Heuvel, ten westen van Groenendaal en ten noorden van Zuid-Om. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere de planologische medewerking, de uitvoering en het kostenverhaal.

De Ontwikkelingsmaatschappij zal eind mei 2023 een informatieavond organiseren om haar plannen aan omwonenden toe te lichten. Deze omgevingsdialoog, waarin omwonenden kunnen reageren op de plannen, gaat vooraf aan de procedure die nodig is voor de aanpassing van het bestemmingsplan.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29, 30 november 19:30 uur.

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties