Raadsvergadering live uitzending

Op donderdag 6 oktober is er van 19.30 tot 23.00 uur een vergadering van de Gemeenteraad. Omroep Centraal TV zal deze vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat o.a.: Aanwijzen griffier, Beëdigen raadslid in vacature ontstaan door wethouderbenoemingen, Aanwijzen lid en vervangend lid Algemeen Bestuur, Vaststellen beslissing op bezwaar vestiging Wvg plangebied Deel-Groenesteeg, Vaststellen zienswijze geactualiseerde gemeenschappelijke regeling Senzer, Besluit tot het instellen van een haalbaarheidsstudie Onderwijshuisvesting Commanderij College.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties