Resultaten van een onderzoek naar energiearmoede

Voor een opleiding tot Data Scientist heeft onze data-analist van oktober 2022 t/m maart 2023 een onderzoek uitgevoerd naar Energiearmoede. Hierin is geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de groepen inwoners binnen onze gemeente die een grotere kans hebben om door de hoge energieprijzen in de problemen te komen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van cijfers van het CBS.
Uiteindelijk zijn er drie groepen huishoudens gevonden waarbij het risico op energiearmoede ruim hoger lag dan gemiddeld in de gemeente Gemert-Bakel. Met dit extra inzicht kan de gemeente de mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk helpen in deze moeilijke tijd.

Op https://www.gemert-bakel.nl/inzicht-in-energiearmoede kun je lezen hoe het onderzoek precies is uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties