Samen investeren in jongeren

Door somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroeg op te sporen en te bespreken voorkom je erger. Herkent u deze klachten bij uw zoon of dochter? Hij of zij is niet alleen. Eén op de drie jongeren kampt met druk om te voldoen aan de verwachtingen van zichzelf of anderen, zoals ouders en docenten

Project STORM

Veel jongeren hebben periodes last van somberheidsklachten. Soms gaan deze vanzelf over en soms wordt het erger. De gevolgen van een depressie of erger zijn heel ingrijpend voor de jongere en de omgeving. Daarom investeert de gemeente Gemert-Bakel in de STORM aanpak. Ieder jaar legt de GGD alle vierdeklassers van de middelbare scholen, onder andere op het Commanderij College, vragen over gevoelens voor. Scholieren die zich somber, lusteloos en hun leven nauwelijks de moeite waard vinden, krijgen direct deskundige hulp. En mentoren worden getraind om signalen van somberheid te herkennen en hierover met de scholier in gesprek te gaan.

Uitnodiging ouders
Uniek in de aanpak is de samenwerking tussen scholen, hulpverleners, GGD, GGZ en kennisinstellingen. Ouders worden nu ook beter betrokken omdat zij ook toestemming moeten geven voor deelname aan de trainingen.

Meer weten? Volg dan op 24 november van 19.30-21.00 u de interactieve webinar:
“Mentale gezondheid van jongeren: stress, somberheid en depressie”.

Je krijgt informatie over factoren die een rol spelen in de mentale gezondheid van jongeren, wat je zelf kunt doen om deze klachten bij je kind te herkennen en hoe de preventieve aanpak STORM werkt. Tijdens de webinar presenteren verschillende organisaties uit het onderwijs en de zorg hoe ze kunnen helpen de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. De webinar duurt 1,5 uur en deelname is kosteloos en vrijblijvend.

Meld je aan via live.sommedia.nl/storm.

Bewezen resultaat

Evy van 20 legt uit: “Jarenlang durfde ik niemand te vertellen waar ik mee zat, uit angst om als een gestoorde gek gezien te worden. Ik duwde mijn gevoelens weg, maar daardoor ging ik me juist nog rotter voelen. Je bént niet gek als je je rot voelt en je bent ook zeker niet de enige. Als je erover praat, krijg je hulp.”

Door gesprekken en oefeningen leerde Evy hoe ze met haar sombere en negatieve gedachten om kan gaan. Nu staat ze positief en vol zelfvertrouwen in het leven.

Wil jij praten over of heb je een signaal? Neem dan contact op met een ervaren en deskundige jeugdconsulent van Team Jeugd van de gemeente via 0492-378500.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties