Snel zoveel mogelijk woningen bouwen in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel heeft de ambitie om te groeien naar 35.000 inwoners. Groei biedt kansen om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden. De woningbehoefte voor eigen inwoners van de gemeente is groot. De komende 10 jaar willen we samen met ontwikkelaars 2.400 woningen realiseren. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het college van B&W prioriteiten gesteld in de woningbouwprojecten die door de gemeente worden opgepakt.

Focus op de grotere woningbouwplannen
Er wordt volop ingezet op plannen die snel gerealiseerd kunnen worden en waarin het soort woningen wordt gebouwd waar in onze gemeente behoefte aan is. Er is namelijk vooral behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, senioren en kleine huishoudens. Dit is daarom het soort woningen waarvoor we de komende 10 jaar de bouw stimuleren.

Als gemeente gaan we aan de slag met ruim 25 woningbouwprojecten, verdeeld over de 7 kernen van de gemeente. Op deze projecten zetten we als gemeente alle energie in. Aanvragen voor de bouw van slechts een klein aantal woningen kosten veel tijd en leveren niet de gewenste snelheid op. Deze pakken we om die reden voorlopig niet meer op. Alleen met het stellen van deze prioriteiten kunnen we de aantallen woningen in de gemeente realiseren die zo hard nodig zijn.

Meer informatie over de verschillende projecten en nieuwe mijlpalen rondom woningbouw in Gemert-Bakel worden via de gemeenterubriek gedeeld. Ook op de website www.gemert-bakel.nl/woningbouwversnelling leest u de laatste informatie.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties