Sociale huurwoningen in de Gerarduskerk

Stichting Goed Wonen Gemert verwacht eind 2023 te starten met de transformatie van de Gerardus Majella kerk. De transformatie is een onderdeel van de herinrichting en herontwikkeling van een groter plangebied met de naam Het Ripspark. Dit plangebied omvat de herbestemming van de kerk aan de burgemeester Rietmanstraat en herbouw van de bestaande sociale huurwoningen aan de Drossard de la Courtstraat. Het college van Gemert-Bakel heeft op 31 januari 2023 ingestemd met de architectonische vormgeving van dit plan.

In Het Ripspark worden 50 appartementen in de Gerarduskerk en 20 appartementen aan de Drossard de la Courtstraat gerealiseerd. Het zijn appartementen voor één- (of twee) persoonshuishoudens. Wethouder Hanneke Coppens “Als alles volgens plan verloopt kan Goed Wonen eind 2023 starten. Er wordt dan een prachtig plan met 70 sociale huurwoningen gerealiseerd, dit is een waardevolle toevoeging voor Gemert-Bakel.”

“Als woningbouwcorporatie is het aanbieden van sociale huurwoningen onze primaire taak”, vertelt directeur Hans Vedder. “Met Het Ripspark realiseren we een goede mix tussen Wonen en Ontmoeten. Helemaal in het begin van het project hebben we een Dromenlab georganiseerd. Tijdens dit Dromenlab hebben inwoners van Gemert-Bakel meegedacht over de toekomst van de Gerarduskerk en het plein. Daaruit kwam naar voren dat er vooral waarde wordt gehecht aan de functie van ontmoeten en samenkomen. En de wens om de kerk en omgeving om te toveren tot Wonen in het park. Dit hebben wij meegenomen in onze plannen voor Het Ripspark. Zo komt er bijvoorbeeld een gezamenlijke ontmoetingsruimte die de bewoners zelf gaan beheren en zullen er wasruimten zijn.”

“Met respect voor het verleden en de typische kerkelijke elementen, bouwen we in de kerk een woongebouw. Aan de Drossard de la Courtstraat worden twee kleinere woongebouwen in dezelfde stijl gerealiseerd.” De aanvraag tot wijziging bestemmingsplan voor Het Ripspark, wordt begin februari door Goed Wonen bij de gemeente ingediend. 

2.400 woningen in Gemert-Bakel

De woningnood is hoog, ook in Gemert-Bakel. We moeten versnellen, in Gemert-Bakel komen er de komende tien jaar 2.400 woningen bij. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het college van B&W prioriteiten gesteld in de woningbouwprojecten. Er wordt volop ingezet op de projecten die snel uitgevoerd kunnen worden en waarbij de soort woningen wordt gebouwd waar juist behoefte aan is.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties