Start verkoop Woon-werkkavels Elsendorp

De verkoop van het totale project “woon-werkkavels Keizersberg” in Elsendorp is gestart. Dat betekent dat wonen in combinatie met de uitoefening van een bedrijf binnen de milieucategorie 1 of 2 mogelijk is. Alle kavels zijn beschikbaar voor zowel lokale ondernemers als ook voor ondernemers die nog niet in Elsendorp zijn gevestigd.

In het totale plan kunnen maximaal 19 kavels worden uitgegeven. De toekomstige bedrijven en woningen zijn goed bereikbaar, ze worden via de Keizersberg ontsloten op de provinciale wegen N277 en N272. De mogelijkheid om een woning bij het bedrijf te bouwen geldt voor de kavels gelegen aan de westzijde van het plan.

Verdere informatie kunt u vinden op de site www.ruimtelijkeplannnen.nl, het bestemmingsplan heeft de titel “woon-werkgebied” Elsendorp.

U kunt natuurlijk ook de site van gemeente Gemert-Bakel raadplegen, 

www.gemert-bakel.nl/bedrijfskavels-elsendorp.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties