Stichting Kerstpakketten Gemert-Bakel

“Bedankt voor het Kerstpakket dat ik van u kreeg.”

“Wij zijn heel erg geholpen met het mooie en bruikbare kerstpakket.”

“Ik en mijn zoontje willen u graag enorm bedanken voor het ontzettend lieve gebaar.”

“Bedankt voor het geweldige kerstpakket.”

Deze uit het hart gegrepen reacties geven weer waarom wij ons inzetten voor de Stichting Kerstpakketten Gemert-Bakel. Een warm gebaar en tonen dat mensen nog meetellen in onze samenleving, ook al leven zij van een minimaal inkomen. Betrokkenheid begint bij het erbij betrekken. Het betrekken van hen die meestal aan de kant staan.

Wij willen daarom u en al die mensen en bedrijven die deze gedachte en dit gebaar ondersteunden, een hele fijne Kerst en een liefdevol 2023 wensen.

De Stichting Kerstpakketten Gemert-Bakel zet zich in om de groep medemensen in onze gemeenschap die van een minimum inkomen moeten rondkomen, het gevoel te geven nog steeds er bij te horen. De Stichting zamelt daarvoor middelen in om de minima in onze gemeente met Kerst wat warmte te geven – iets bijzonders wat voor de meesten van ons heel normaal is geworden.

U kunt de Stichting Kerstpakketten Gemert-Bakel nog steeds steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL72 RABO 01669.78.051.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kerstpakketten-gemert-bakel.nl

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties