Thuis in Gemert-Bakel

Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ze mogen in Nederland blijven en maken deel uit van onze samenleving. De gemeente helpt statushouders met een verplicht inburgeringsprogramma. Zodat nieuwe Nederlanders zich thuis voelen en een echte kans hebben om mee te doen in onze maatschappij. Bij inburgering leer je de Nederlandse taal en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Je maakt kennis met normen en waarden in Nederland, dat iedereen hier gelijk is en dat we solidair zijn met elkaar. Maar ook over onze vrijheid van mening en dat iedereen mag zijn en geloven wat hij wil. Een belangrijk onderdeel is de budgettraining en hoe de arbeidsmarkt werkt. Ieder onderdeel sluit af met een examen. Bij het inburgeringsprogramma werkt de gemeente samen met organisaties zoals welzijnsinstelling Lumens-Vluchtelingenwerk, werkbedrijf Senzer, taalaanbieders/scholen, het taalhuis en de dorpsondersteuners.

De foto toont mannen en vrouwen die statushouders zijn en sinds kort in onze gemeente wonen. Zij hebben het Participatieverklaringstraject (PVT) behaald en zijn daar maar wat trots op!

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29, 30 november 19:30 uur.

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties