Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Oost-Brabant noodzakelijk

Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen dalen de waterstanden in sloten en beken snel. En uitgaande van de weersverwachting komt hier voorlopig geen verandering in. Daarom breiden we het bestaande onttrekkingsverbod met oppervlaktewater verder uit. Het is namelijk van groot belang zo zuinig mogelijk met het nog beschikbare water om te gaan.

Het verbod gaat in op donderdag 14 juli 2022 en geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen. Hier mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen, vijvers te vullen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Bekijk de kaart op ons waterdataportaal.(opent in nieuw venster)

Bron: Waterschap Aa en Maas

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties