Uitnodiging omgevingsdialoog WVG-gebied Deel-Groenesteeg

De gemeente Gemert-Bakel kent een grote woningbouwopgave: we streven ernaar om de komende tien jaar 2400 woningen te realiseren om te voorzien in de huidige én toekomstige woonbehoeften van de inwoners. In dat licht heeft de gemeente het gebied tussen de Boekelseweg, de Molenbroekseloop en de Peelsche loop aangemerkt als mogelijke locatie voor toekomstige woningbouw. Ook heeft de gemeente in 2021 op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) voorkeursrecht op acht percelen in het gebied gevestigd.

Ruimtelijke visie

Als volgende stap in het proces werken we dit jaar een ruimtelijke visie uit. In deze nog te vormen visie worden de ambities en het gewenste toekomstbeeld voor het gebied geschetst. Dit is ook een vereiste in het kader van de WVG. Het gaat in deze fase nadrukkelijk nog niet om concrete (stedenbouwkundige) plannen, maar om het krijgen van een gedragen en inspirerende visie.

Uitnodiging om mee te denken over deze ruimtelijke visie

Deze visie stellen we natuurlijk niet alleen op. Dit doen wij samen met een brede groep aan (toekomstige) inwoners, eigenaren en andere belanghebbenden en betrokkenen. Op maandag 15 mei 2023 van 19.00 tot 21.00 uur vindt er in de raadszaal in het gemeentehuis een omgevingsdialoog plaats. Alle belanghebbenden en geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te denken en input te leveren voor de ruimtelijke visie.

Bent u erbij? Meld u uiterlijk 10 mei aan via onze website.

Bent u op 15 mei verhinderd en wilt u wel graag meedenken? Dan kunt u na 15 mei via de projectenpagina een vragenlijst invullen en uw ideeën en opmerkingen achterlaten.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties