Update verzoek opvang asielzoekers

Donderdag 6 oktober 2022 heeft de gemeente een verzoek ontvangen van het COA om een opvanglocatie voor langere tijd te realiseren. Het verzoek gaat over het snel en tijdelijk opvangen van maximaal 300 asielzoekers op het terrein van De Zorgboog in Bakel, voor de duur van maximaal 10 jaar.

We namen als gemeente onze verantwoordelijkheid door dit verzoek te overwegen. Dit deden we in samenspraak met gemeenteraad en inwoners. Tijdens een inloopbijeenkomst konden de aanwezigen hun reactie of mening meegeven aan de gemeente.

Na een zorgvuldige overweging heeft het college van B&W besloten om het verzoek van het COA aangepast aan de gemeenteraad voor te leggen. Hierin is het belang om mee te werken aan de oplossing van de opvangcrisis, samen met de input van inwoners meegenomen. In december vergadert de gemeenteraad over dit besluit.

Proces gemeenteraad

Op dinsdag 22 november houdt de gemeenteraad een openbare hoorzitting over dit onderwerp van 19.30-23.00 uur. Als u de hoorzitting wilt bijwonen, dan kunt u zich hiervoor  aanmelden tot 21 november via griffie@gemert-bakel.nl.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties