Veertig nieuwe woningen Lochterweg De Mortel

Er komen 40 nieuwe woningen aan en bij de Lochterweg in De Mortel. Het gaat om 24 koopwoningen en 16 sociale huurwoningen.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de projectopdracht en het sluiten van een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar, waardoor er gestart kan worden met het woningbouwproject. Wanneer de bouw start en wanneer de eerste woningen aan de noordoostzijde van De Mortel opgeleverd worden is nog niet bekend.

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergaderingen 14 en 15 Februari aanvang 20:00 uur.

Sleuteloverdracht 17 Februari 20:00 uur.

Carnavalsmis 18 Februari 13:30 uur.

Optocht Gemert 19 Februari 13:30 uur.

Radio TV Krulstarte 20 Februari 10:00 uur.

Advertenties