Veilige oversteek voor de heikikker!

Werken aan biodiversiteit in de gemeente Gemert-Bakel

In de Klotterpeel in De Rips leeft een bijzondere amfibiesoort, de Heikikker. Bijzonder is dat de mannetjes van deze soort in de paartijd helemaal blauw kleuren! De heikikker leeft in de voortplantingsperiode in het water van de Klotterpeel. Het overige deel van het jaar leven deze kikkers op het land en trekken ze weg van het ven naar de omliggende bos- en natuurgebieden. De route tussen het leefgebied en voortplantingsgebied wordt bij de Klotterpeel doorkruist door een drukke weg, De Stippelberg.

Veilige oversteek

Omdat de groep heikikkers onder druk stond en er veel dieren de oversteek van de Stippelberg niet overleefden, hebben Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeente Gemert-Bakel een plan opgesteld om de situatie te verbeteren. In 2005 zijn, met subsidie van Brabants Landschap, een aantal amfibieëntunnels aangelegd die zorgen voor een veilige oversteek.

Vrijwilligers die jaarlijks monitoren in de Klotterpeel merkten direct de positieve effecten van de tunnels. De populatie heikikkers groeide! Ook andere soorten zoals vinpootsalamanders, alpenwatersalamanders en kleine zoogdieren zoals egels profiteren van de veilige oversteekmogelijkheden.

Bij de herinrichting van de Stippelberg hebben de amfibieëntunnels en -schermen een grondige opknapbeurt gekregen en de geleidingsschermen zijn richting het noorden verlengd. Met deze opknapbeurt kunnen veel dieren zich de komende jaren weer veilig verplaatsen tussen bosgebied Beestenveld en de Klotterpeel.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties