Verkeersbesluit afsluiten westelijk deel Doonheide in Gemert voor het gemotoriseerde verkeer

Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel is van plan om het westelijk deel van de weg Doonheide in Gemert af te sluiten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Deze weg is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/u. De weg wordt sinds de ontwikkeling van Doonheide I steeds meer wordt gebruikt als wijkontsluitende weg. Dat is niet de bedoeling.

Afsluiting
In de structuurvisie voor dit gebied (2006) is eerder al aangekondigd dat Doonheide zou worden afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Wegen als Fliere en een nieuw aan te leggen wijkontsluitende verbinding zijn opgenomen om het verkeer af te wikkelen. In lijn daarmee is eerder op 9 april 2019 een besluit genomen waarmee aanwonenden is toegezegd om Doonheide af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer. Met het besluit voor deze verkeersmaatregel wordt deze toezegging nagekomen.

Voorafgaande aan dit besluit vond een uitgebreid verkeerskundig onderzoek plaats naar de gevolgen van deze afsluiting. Dit heeft aangetoond dat het afsluiten van het westelijk deel van Doonheide niet leidt tot onacceptabele verschuivingen op de overige straten. Op grond hiervan heeft het college besloten om de toezegging aan de aanwonenden na te komen.

De afsluiting wordt geplaatst als de nieuwe ontsluiting van Doonheide II op de Boekelseweg is gerealiseerd. Tot dan blijft de weg Doonheide open voor alle verkeer.

Bezwaar

Het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad op 12 april 2022. Omdat het niet eerder is gepubliceerd in het Gemerts-Nieuwsblad, wordt de bezwaartermijn verlengd tot 19 juli 2022. Tot dan kunt u bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, zo meldt de gemeente. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert. In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk besluit u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar hebt bij uw bezwaarschrift. Kunt u de informatie niet vinden, bel dan de gemeente voor telefonische ondersteuning. Alleen als u echt geen gelegenheid ziet om de zakelijke beschrijving online te bekijken, kunt u een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties