VERKEERSBESLUIT

Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op diverse locaties in de Gemeente Gemert-Bakel.

De gemeente Gemert-Bakel heeft via de provincie Noord Brabant meegedaan aan de gezamenlijke aanbesteding voor de plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur (laadpalen). Onderdeel van deze aanbesteding is het behalen van de doeleinden uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Om deze doeleinden te bereiken gaat de gemeente Gemert-Bakel het aantal laadpunten in de gemeente verder uitbreiden op diverse locaties.

Op basis hiervan is namens het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel een verkeersbesluit genomen om 18 nieuwe locaties aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen (verkeersbesluit 2022-13).

De verkeersbesluiten zijn digitaal terug te vinden in het Gemeenteblad van Gemert-Bakel. Dit kunt u terugvinden via www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Als u het met dit (deel)besluit niet eens bent kunt u daartegen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in het gemeenteblad bezwaar maken bij de gemeente Gemert-Bakel. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties