Volgende stap formatie, brede samenwerking in de Raad

Na een eerste ronde van verkennende gesprekken zijn alle partijen het erover eens dat de samenwerking in de Gemeenteraad beter kan. Daarom pakken alle partijen de handschoen op om hierover gezamenlijke afspraken te maken. De verkenning heeft verder duidelijk gemaakt dat er een goede basis ligt om inhoudelijk verder te spreken.

Afgelopen week heeft een eerste ronde verkennende gesprekken plaatsgevonden met alle partijen in onze gemeenteraad. Het waren goede, open en eerlijke gesprekken, waarin iedere partij globaal heeft aangegeven hoe zij aankijken tegen de komende jaren. Bovendien is stilgestaan bij een ieders wens om de samenwerking te verbeteren en wat hiervoor nodig is. Dit zal verder vervolg gaan krijgen in een apart traject met alle partijen, los van de verdere inhoudelijke formatie.


Daarnaast is uit de verkenning gekomen dat het CDA voldoende basis ziet om de volgende stap in de formatie te zetten. Het heeft de voorkeur om een stabiele coalitie te vormen met drie partijen, waarbij voor het CDA belangrijk is dat deze partijen op inhoud het dichtste bij liggen. Omdat de eerste gesprekken slechts verkennend waren en er veel waarde wordt gehecht aan een brede samenwerking in de Raad, worden alle partijen uitgenodigd voor een inhoudelijk vervolggesprek. Dit zien wij als een basis voor een goede samenwerking in de komende periode.


Er is de wens om de formatie niet te lang te laten duren omdat er belangrijke opgaven liggen in Gemert-Bakel. Echter gaat zorgvuldigheid voor snelheid in dit proces. Er wordt met vertrouwen uitgekeken naar de volgende stap in de formatie.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties