Waterschap Aa en Maas grijpt in om droogte

Waterschap Aa en Maas heeft woensdag 22 juni een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld voor een deel van het gebied. Dit betekent dat er geen water meer uit sloten en beken mag worden gehaald om bijvoorbeeld landbouwgrond of gras mee te beregenen.

In het gebied dat onder het waterschap valt, zijn er grote verschillen in de grondwaterstand en in de hoeveelheid water in sloten en beken. Ten zuiden van Helmond viel er dit jaar veel minder regen dan in de rest van het gebied.

Het waterschap voert zoveel mogelijk water aan via de Maas en de Peelkanalen, maar dat is niet genoeg om het water in de sloten en beken op het gewenste peil te houden.

In het zuidoostelijk deel van het werkgebied mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod wordt pas opgeheven als het waterpeil weer op niveau is.

Er is een uitzondering voor zogenoemde kapitaalintensieve gewassen, zoals bloemen, planten en fruit. Maar boeren die bijvoorbeeld aardappelen, suikerbieten, mais of graan telen, moeten een andere oplossing zoeken.

Waterschap Brabantse Delta in West-Brabant stelde in mei al onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in voor een deel van haar gebied.

Voor meer info zie   https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2022/juni/onttrekkingsverbod-oppervlaktewater/

Bron: Omroep Brabant

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties