Welzijnswerk sterker verankerd in Gemert-Bakel

Een jaar welzijnswerk door Lumens in Gemert-Bakel is een goed moment om de balans op te maken. Welzijnsorganisatie Lumens versterkt op alle fronten het sociale domein in Gemert-Bakel.
Het gebiedsteam is door de komst van Lumens uitgebreid met maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en sociaal raadsliedenwerk. Schuldhulpverlening was al onderdeel van het gebiedsteam.
Dat betekent korte lijnen en een integrale aanpak met een belangrijk resultaat: inwoners krijgen sneller en meer passende hulp. Ook maakt de organisatie deel uit van de Stichting Dorpsondersteuning
en speelt ze een rol in het Taalhuis. “Wij zijn erg tevreden over de manier waarop Lumens in onze gemeenschap is geland”, zegt wethouder Wilmie Steeghs. “Ze werken kundig, flexibel én zijn proactief. Daarvoor een dikke pluim, zeker gezien de start in coronatijd.”

Nieuw: Het Juridisch Loket
Jacqueline Vonk, bestuurder van Lumens noemt als mooi voorbeeld van proactief te werk gaan, het naar Gemert-Bakel halen van Het Juridisch Loket. “In onze contacten met inwoners merkten we dat mensen misgrepen op juridische ondersteuning. Daar maken we dan werk van door samen te gaan werken met het Juridisch Loket met gratis juridische hulp als resultaat”, legt Ingrid van Delft, teammanager van Lumens uit.

Bouwen aan sociale veerkracht De wethouder Sociaal Domein: “We blijven bouwen aan de sociale veerkracht in onze gemeente. Met Lumens, ons sterke informele netwerk, de partners in onze wijkteams en natuurlijk de inzet van vrijwilligers.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties