Werkgroep Gemertse bijnamen

Heemkundekring De Kommanderij Gemert is in februari gestart met een nieuwe werkgroep: Bijnamen. De acht leden tellende werkgroep gaat een overzicht samenstellen van bijnamen die in de loop der jaren gangbaar waren in Gemert.

De werkgroep wil zoveel mogelijk bijnamen vastleggen met de bijbehorende familienaam, de oorsprong en verklaring van de bijnaam en anekdotes die met de bijnaam verbonden zijn.

Om te voorkomen dat mensen zich misschien gekwetst voelen zal – alvorens tot publicatie over te gaan – waar mogelijk contact met de familie worde opgenomen. In welke vorm de bijnamen zullen worden gepubliceerd is nog niet besloten.

Mensen die bijnamen van Gemertenaren kennen, kunnen die bij de werkgroep aandragen, liefst met verklaring en anekdotes. De werkgroep is te bereiken via e-mail almgloudemans@onsbrabantnet.nl

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties