Woningbouw aan de Deel in Gemert

Afgelopen dinsdag 11 oktober heeft het college van B & W van Gemert-Bakel ingestemd met een ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw aan de Deel in Gemert. Er liggen twee initiatieven voor het ontwikkelen van twee agrarische percelen aan de Deel tot woningbouw. De te ontwikkelen percelen liggen aan een oud bebouwingslint. Ten zuiden van het gebied loopt de Molenbroekseloop. De beoogde ontwikkeling bestaat uit elf woningen. De tussenliggende percelen blijven agrarisch.

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is voor de betreffende locatie dit ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Bron: Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties