ZORG EN ONDERSTEUNING BLIJVEN LOKAAL EN DICHTBIJ

Ook in 2021 blijft de insteek van zorg en ondersteuning in gemeente Gemert-Bakel dat dit lokaal en dichtbij is. De vraag van de inwoner staat hierbij centraal. Wat kunnen inwoners zelf doen, zoals hun zorgverzekering vergelijken en informatie opvragen, en welke mogelijkheden zijn er in de eigen omgeving? De dorpsondersteuners blijven het eerste aanspreekpunt in de buurt.

Dorpsondersteuners

De dorpsondersteuners zijn actief in zogeheten wijkteams en werken samen met andere professionals, zoals een wijkverpleegkundige, opvoedondersteuner, de buurtbrigadier en een werknemer van Goed Wonen. Waar er eerst nog onenigheid was over de toekomst van de dorpsondersteuners, is besloten dat deze in 2021 blijven. Voor ieder dorp is er een eigen wijkteam en in Gemert zijn drie verschillende wijkteams actief. Deze teams zijn opgesteld vanuit de gedachte dat zorg beter aansluit bij de vraag wanneer dit lokaal en dichtbij is. Ook kan zo preventief meer bereikt worden. De wethouder Sociaal Domein geeft aan dat alle partijen samenwerken om vragen en signalen zo vroeg mogelijk op te pakken. Waar mogelijk kunnen zo problemen worden voorkomen. Heeft een inwoner een complexe zorgvraag? Dan kunnen de wijkteams snel schakelen en iemand overdragen aan het gebiedsteam. In het gebiedsteam werken professionals van diverse disciplines en organisaties samen, met als gemeenschappelijke factor dat ze allemaal vanuit een eigen onafhankelijke rol werken vanuit het gemeentehuis. Samenwerken gaat nou eenmaal beter en sneller als professionals elkaar makkelijk weten te vinden.

Welzijnsmedewerkers van Lumens

Met ingang van 2021 werken ook de welzijnsmedewerkers van Lumens binnen het gebiedsteam en verzorgt de organisatie een groot aantal welzijnstaken in Gemert-Bakel. De medewerkers van Lumen werken samen met andere organisaties, inwoners en vrijwilligers aan een netwerk waar inwoners als het even tegenzit op terug kunnen vallen. Zo verzorgt de organisatie onder andere schuldhulpverlening, buurtbemiddeling, algemeen maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, thuisadministratie en is het een meldpunt voor psychische zorg.

Aandacht voor jongeren

De gemeente biedt iedereen die dat nodig heeft hulp aan. Diverse doelgroepen krijgen echter extra aandacht. Zo voorkomen de jongerenwerkers dat jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar in het hulpcircuit terechtkomen. Deze jongerenwerkers komen echt in contact met de jongeren, leren ze kennen, zoeken ze op en gaan het gesprek met ze aan. Dit gebeurt niet alleen bij scholen en op straat, maar ook in toenemende mate online. De jongerenwerkers van de gemeente bespreken en organiseren activiteiten over relevante thema’s, zoals drugs, talentontwikkeling en omgaan met geld. Voor wie vragen heeft over opvoeden en opgroeien zijn de opvoedondersteuners beschikbaar. De ouders houden zelf de regie, maar komen samen met de opvoedondersteuner tot een geschikte oplossing voor hun vraagstuk. Is er meer nodig? Dan kan de opvoedondersteuner daar ook bij helpen. Sinds de zomer van 2020 is er ook een landelijke Oudertelefoon waar ouders met uiteenlopende vragen naartoe kunnen bellen.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties