Boekel gaat oefenen met kleiner stembiljet

Inwoners van Boekel krijgen een kleiner stembiljet voor de Europese verkiezingen in de bus. Boekel doet met enkele andere gemeenten mee aan een proef van de Rijksoverheid. Kiesgerchtigden uit deze gemeenten krijgen voor de Europese Parlementsverkiezing op 6 juni 2024 een stembiljet dat kleiner is en er anders uitziet dan ze gewend zijn.

Het huidige soort stembiljet is door de vele partijen te groot en lastig te lezen en te  hanteren.

Het model stembiljet waarmee wordt geëxperimenteerd heeft een A3-formaat. Op de bovenste helft staan de logo’s en namen van de partijen. Op de onderste helft staan kandidaatsnummers. Er staan geen namen van kandidaten op het stembiljet. De namen van de kandidaten vindt de kiezer in een overzicht van kandidaten dat in elk stemhokje ligt, in elk stemlokaal hangt en dat iedere kiezer voor de verkiezingsdag thuis ontvangt. De kiezer maakt zijn keuze door het vakje bij een partij in te kleuren en vervolgens het vakje in te kleuren bij een kandidaat van die partij.

Het nieuwe stembiljet vraagt een andere manier van stemmen dan de kiezer is gewend. Daarom worden kiezers in de 5 deelnemende gemeenten de komende maanden uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe stembiljet. Ook komen in elke gemeente proefstemmomenten om te oefenen met het nieuwe stembiljet.

Na afloop wordt het experiment zorgvuldig geëvalueerd. Daarin worden de ervaringen met het nieuwe stembiljet van zowel kiezers, stembureauleden als de gemeente meegenomen. De evaluatie van het experiment wordt met de Tweede Kamer gedeeld. Als het nieuwe model stembiljet goed wordt ontvangen is de planning om daarna de wet aan te passen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties