CO2-besparingsprogramma in Gemert-Bakel van start

Het streven is om in gemeente Gemert-Bakel samen met inwoners 2.000 extra woningen te isoleren vóór 2026. Dit is een van de doelstellingen uit het CO2-besparingsprogramma van onze gemeente. Bij bijna alles wat je doet, komt het broeikasgas CO2 vrij. Je keuzes voor een energiezuinig huisbewust eten en duurzaam vervoer maken veel verschil. Dat is belangrijk, want broeikasgassen zorgen voor klimaatverandering. In het CO2-besparingsprogramma is in beeld gebracht hoe met de gebouwde omgeving, mobiliteit en in de openbare ruimte CO2 bespaard kan worden.

Samen verduurzamen
Samen met inwoners en ondernemers staan we voor de opgave om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en te zorgen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. We willen samen met onze inwoners en partners inzetten op bewustwording. Ook willen we meer initiatieven voor duurzaamheid stimuleren en ondersteunen. Een van de onderdelen is het verduurzamen van de eigen woningen.

Acties voor verduurzaming
Het isoleren van woningen levert een grote energiebesparing op. Door het verbeteren van woningisolatie en door het duurzaam opwekken van warmte kan er tot wel 60.000 ton CO2 bespaard worden. Daarvoor is het isoleren van woningen met (D)EFG-energie labels een van de belangrijkste speerpunten. De gemeente start later dit jaar voor deze woningen een isolatieactie. Huishoudens krijgen hierbij advies over isolatie én een korting. De huishoudens die in aanmerking komen, worden geïnformeerd met een brief. Daarnaast wordt het gemeentelijk vastgoed aangepakt en worden inwoners verder geïnformeerd en ontzorgd. Er is ook in beeld gebracht hoe op andere thema’s, zoals mobiliteit, CO2 bespaard kan worden.

Hoe de gemeente jou kan helpen kun je lezen op onze website www.gemert-bakel.nl; zoek naar het onderwerp ‘Wat biedt de gemeente’.  

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties