COVM De Peel: Advies gezondheidsonderzoek F-35

Op maandag 7 augustus heeft de burgemeester van gemeente Venray, mede namens de burgemeesters van gemeenten Leeuwarden, Maashorst en Gemert-Bakel, een advies gezondheidsonderzoek naar de F-35 in Nederland gedeeld. Gemeenten Venray en Gemert-Bakel vertegenwoordigen samen in totaal 13 gemeenten rondom vliegbasis De Peel, die Defensie voornemens is te heropenen. 

De GGD’en Fryslân, Brabant en Limburg hebben een advies opgesteld waarin zij hun aanbevelingen uiteenzetten. Hierbij zijn zij geadviseerd door het RIVM. De betrokken gemeenten delen het advies met de Staatssecretaris van Defensie. Daarbij verzoeken zij het Ministerie van Defensie het aangeboden advies over te nemen en uit te voeren. Het Ministerie VWS ontvangt de aanbiedingsbrief en het advies in afschrift.

U kunt het advies nader bekijken op https://www.gemert-bakel.nl/covm-de-peel-advies-gezondheidsonderzoek-f-35

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties