De aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelasting komt er aan

In februari ontvang je de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen. Je ontvangt deze per post in de brievenbus of digitaal in jouw berichtenbox als je je hebt aangemeld voor MijnOverheid. Je ontvangt deze aanslag in opdracht van de gemeente van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Meer weten? Lees dan verder.

Wist je dat BSOB de belastingtaak voor de gemeente uitvoert?

BSOB zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben zij een WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt de BSOB ook. Ze zetten zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet jij direct hoeveel belasting je voor het hele jaar moet betalen. Met jouw belastinggeld draag je bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in de gemeente.

Welke informatie vind je op de aanslag?

Op de aanslag zie je de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. Je krijgt ook informatie over hoe je kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Op www.bs-ob.nl vind je meer informatie. Ook vind je daar de Digitale Balie waar je veel zaken zelf kunt regelen. Komt je er niet uit? Bel BSOB via 088 – 551 0000. Zij helpen je graag.

Ook zie je jouw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen (zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait) heeft BSOB een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen zij ook. Hoe doen ze dat? De taxateurs werken met computermodellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt vervolgens de WOZ-waarde vast. Meer weten over de WOZ-waarde? Ga naar www.bs-ob.nl/WOZ.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Bel BOSB via 088-551 0000 of kijk op www.bs-ob.nl. Zij helpen je graag! Je kunt ook zelf veel regelen via de Digitale Balie. Daar kun je inloggen met je DigiD.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties