Deel en Fliere weer open

Het kruispunt van de Vondellaan met Deel en Fliere is af. Beide straten kunnen weer vanaf de Vondellaan en vice versa bereikt worden.

De Vondellaan/Boekelseweg is na dat kruispunt in de richting Boekel nog niet klaar, dus men kan nog niet vanuit het dorp naar Boekel, dat zal nog via de geijkte omweg moeten.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Bisschop vormt vormelingen 31 mei 19:00 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties