Duurzaamheid centraal bij Petrus Dondersschool en Repair Café

Op vrijdagochtend 3 november 2023 was een tiental vrijwilligers van het Repair Café Gemert-Bakel uitgenodigd voor een gastles op de Petrus Dondersschool in Gemert over duurzaamheid en wel in het bijzonder over het repareren van defecte apparaten. Het onderwerp paste heel mooi in de week van de duurzaamheid.

De kinderen van groep 8 hadden voldoende defecte apparaten verzameld om zelf  aan de slag te gaan met een reparatie. Na een inleiding over het beperken van de afvalberg werden de kinderen in groepjes van 3 verdeeld en per groepje sloot 1 vrijwilliger aan van het Repair Café Gemert-Bakel.

De scholieren vonden het geweldig. Ze gingen direct meehelpen en dachten mee over hoe het defect te lokaliseren en op te lossen. Zij stelden toegespitste vragen, bijvoorbeeld wat er duurzaam is aan het repareren van dingen die het niet meer doen.

Zo werd het voor de kinderen, leerkrachten en vrijwilligers een leuke en leerzame ochtend. Op het eind ervan waren er weer diverse reparaties met succes uitgevoerd. Sommige kinderen bleken een bovengemiddeld technisch inzicht te hebben en eigenlijk alle kinderen vonden het leuk om aan de slag te zijn gegaan met techniek. Kinderen van de onderbouw kwamen ook een kijkje nemen. Ook volgens de leerkrachten was deze ochtend een succes en volgend jaar voor herhaling vatbaar.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties