Een riool aanpakken met weinig overlast? Relinen!

De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van het rioolwater. In bebouwd gebied is dit meestal geregeld door een vrijevalriool. In onze gemeente ligt ongeveer 200 kilometer van dit soort riool. Hiervan is 60% gemengd riool, 20% voor alleen regenwater en 20% voor alleen afvalwater.

Om dit systeem te onderhouden, wordt elk riool één keer in de 10 jaar gereinigd en geïnspecteerd. Door deze inspecties kan in de buis gekeken worden of er gebreken zijn. Daarna worden de gebreken beoordeeld en vervolgens opgelost. Gebreken die voorkomen zijn bijvoorbeeld wortels van bomen, scheuren in de buis, afzetting van beton en vet en andere vreemde voorwerpen.

Uit de inspectie van 2022 in de Industrieweg in Gemert is gebleken dat het riool in deze straat er slecht aan toe was. De vele scheuren in de rioolbuizen zouden op den duur instorting van het riool kunnen veroorzaken. Een situatie waar niemand op zit te wachten. Het riool konden we op twee manieren aanpakken:

  1. De straat openbreken, de oude buizen verwijderen en nieuwe buizen aanleggen.
  2. De buis van binnenuit versterken. De buis krijgt een nieuwe binnenkant en kan zo weer tientallen jaren mee.

In de Industrieweg is voor optie 2 gekozen. Deze optie noemen we ook wel ‘relinen’. Deze techniek heeft een aantal voordelen. Zo hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor de overlast minimaal is. Daarnaast nemen de werkzaamheden weinig tijd in beslag, de werkzaamheden in de Industrieweg hebben 5 dagen geduurd waardoor er nauwelijks of geen overlast is geweest voor de aanliggende bedrijven.

Wil je weten hoe ‘relinen’ precies werkt? Dat lees je hieronder:

  • In de fabriek wordt een glasvezelkous op maat gemaakt.
  • In het bestaande riool worden alle aansluitingen ingemeten. Dit is nodig om, na het uitharden van de kous, deze weer open te maken.
  • Deze kous wordt op locatie, na goed reinigen en verwijderen van eventuele wortels en aanslag, in de rioolbuis aangebracht.
  • De kous wordt opgeblazen zodat deze goed tegen de wand van de oude rioolbuis aansluit.
  • Vervolgens wordt met Uv-licht het uithardingsproces in werking gesteld.
  • Na het uitharden worden de inlaten (aansluitingen) en ook de putten opengemaakt.
  • Als laatste wordt in de opleveringsinspectie gecontroleerd of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Als dat het geval is, is het werk afgerond en kan het riool weer tientallen jaren mee.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties