Eenmalige Energietoeslag 2023

De Tweede Kamer heeft op 3 oktober 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Hiermee kunnen de stijgende energieprijzen voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum deels gecompenseerd worden.

Hieronder lees je of je op basis van de wet Eenmalige Energietoeslag 2023 in aanmerking komt voor een energietoeslag.

Inwoners die bekend zijn

De energietoeslag bedraagt € 800,00 per huishouden, omdat wij het extra bedrag van € 500 hebben toegevoegd aan de energietoeslag 2022. Dit is in april 2023 betaald en dat betekent dat er voor de energietoeslag 2023 nog een bedrag van € 800,00 beschikbaar is. Als je op 1 oktober 2023 een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAZ, IOAW of Bbz of een minimaregeling ontvangt, heb je de energietoeslag 2023 in december automatisch ontvangen.

Mogelijk recht op de energietoeslag

Kreeg je in 2022 de energietoeslag? Dan bekijken we of je in 2023 weer aan de voorwaarden voldoet. Dit is een onafhankelijke toets. Het bureau checkt de inkomens voor de gemeenten. Heb je weer recht op de energietoeslag? Dan krijg je de energietoeslag automatisch voor 1 februari 2024. Je hoeft de energietoeslag dan niet aan te vragen.

Het kan zijn dat jouw situatie ten opzichte van 2022 is veranderd, dat er te weinig gegevens bekend zijn om een goede beoordeling te maken of dat de wet is veranderd voor je. Dan heb je geen recht op de energietoeslag. Je ontvangt hier schriftelijk bericht over. 

Aanvragen pas later mogelijk

Voor inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, wordt een aanvraagprocedure opengesteld vanaf 8 januari 2024. Dit betekent dat je vanaf 8 januari 2024 een aanvraag kunt indienen. De aanvraagformulieren kun je vanaf 8 januari 2024 vinden op de website van de gemeente, www.gemert-bakel.nl en zoek op “Eenmalige Energietoeslag 2023”. Daarnaast kun je de aanvraagformulieren ook ophalen op het gemeentehuis en bij het Zorgcollectief Gemert.

Jonger dan 21 jaar?

Dan bestaat er geen recht op de energietoeslag. Er is in de Wet energietoeslag 2023 opgenomen dat jongeren van 18, 19 en 20 jaar geen recht hebben op de energietoeslag 2023. De Wet energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400,00 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Moeite met zelf aanvragen?

Maak dan een afspraak met het financieel spreekuur. De ondersteuning is gratis. Bel voor een afspraak met Lumens op telefoonnummer 040-2193300 (kies optie 3).
Je kunt ook mailen naar hbb@gemert-bakel.nl.

Of neem voor ondersteuning contact op met het Zorg Collectief Gemert, Hof van Nazareth 53 in Gemert, via telefoonnummer 0492-347458 of email info@zorgcollectiefgemert.nl . De balie is elke dag geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties