Afscheidswoord van de Pater Candido

Afscheid pater Candido

Per 1 maart 2024 is pater Candido Sousa Luhuma benoemd tot pastor in het Bisdom Rotterdam. Dat betekent dat wij helaas afscheid van hem moeten nemen. Pater Candido komt uit Angola en onze parochie was zijn eerste standplaats buiten zijn geboorteland. Hij is vijf jaar lang verbonden geweest aan onze parochie. We hebben hem in die tijd leren kennen als een bevlogen en begeesterde Christen met een missie. Iemand die serieus werk maakte van zijn pastorale en missionaire werk, met daarbij de catechese ter voorbereiding op de eerste communie en het vormsel als speerpunten. Zijn benoeming in Rotterdam, waar hij te maken krijgt met een grote Portugese gemeenschap, is een volgende stap in die missie, waarbij wij hem heel veel succes toewensen.

Op zondag 7 april 2024 vindt om 9.30 in de kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Handel een plechtige Eucharistieviering plaats als afsluiting van zijn missie in de parochie Heilige Willibrordus. Pater Candido zal als hoofdcelebrant voorgaan in deze feestelijke viering. Ook U bent van harte uitgenodigd.

Na afloop vindt er een receptie plaats in Gemeenschapshuis de Bron in Handel, recht tegenover de kerk. Wij hopen velen van U te mogen begroeten.

The event is finished.