Optrekdag St. Jorisgilde Gemert

Op 20 april om 09.30 uur begint men in alle vroegte met een koffietafel bij de kapitein van het gilde. Daarna vertrekt men naar het gildehuis ‘Dientje’ in Gemert. Vanuit het gildehuis vertrekt men naar de kerk waar een mis ter ere van de patroonheilige wordt opgedragen. Na de mis wordt er geofferd voor het gilde en voor de kerk.

De gildeschaal staat daarbij op een gildetrom en de twee schalen voor de kerk staan aan weerszijden naast de trom. Na de kerkelijke mis brengt men een vendelgroet aan de pastoor. Vervolgens trekt men naar het gemeentehuis alwaar men een borrel drinkt en wederom een vendelgroet brengt, ditmaal aan de burgemeester. Na de vendelgroet keert het gilde terug naar het gildehuis voor de koffie. Daarbij wordt roggebrood en spek gegeten.

The event is finished.