Veranderingen bij de Pastores van de Parochie

Behalve dat de naam van het Pastoraal Team veranderd is in Pastores van de Parochie zijn er ook binnen dat team de nodige veranderingen. Zoals U weet is kapelaan Candido per 1 april benoemd in het bisdom Rotterdam. Als vervanger voor hem mogen we Pater Spiritijn Kenneth Ofama begroeten. Pater Kenneth komt uit Nigeria uit een gezin van acht kinderen. Hij is op 5 juni 2023 naar Nederland gekomen als pater van de congregatie van de Heilige Geest in Gennip. Hij woont nu in Handel en gaat voorlopig aan de slag als priester-stagair. Wij heten hem van harte welkom in onze parochie.

Nieuw bij de Pastores van de Parochie is ook Marieke Kapma-Drent. Zij gaat als projectleidster Familiepastoraat aan de slag in onze parochie. Marieke is een Groningse van geboorte en is na haar opleidingen en werk in de zorg en haar studie theologie drie jaar lang verantwoordelijk geweest voor het gezinspastoraat is Wijchen.Wij wensen beide nieuwelingen heel veel succes in onze parochie en hopen op een leuke, gezegende en vruchtbare samenwerking.Helaas moeten wij vermelden dat Frank van de Geld, onze zeer gerespecteerde diaken, na vijf intensieve jaren onze parochie gaat verlaten. Na vele jaren als diaken.

The event is finished.