Vorming nieuwe Protestantse Gemeente Maas en Peel

In de afgelopen maanden zijn de Protestantse Gemeenten in Boxmeer, GemertBoekel en Venray samengegaan en vormen nu de Protestantse Gemeente Maas en Peel. De bestuurlijke zaken worden centraal uitgevoerd, maar lokaal gaan de activiteiten
ongewijzigd door. De monumentale protestantse kerk in Boxmeer, het kerkgebouw op de Vossenberg in Elsendorp en in Venray Het Zonnelied met in de zomer het kerkje in Blitterswijck, blijven de basis voor het plaatselijke kerkelijk werk.

Voorzitter van de nieuwe kerkelijke gemeente, Anneke Uijterlinde, licht toe: ‘Met bijna 1.000 leden willen we een levende en open geloofsgemeenschap zijn, die ruimte biedt aan mensen die, elk op hun unieke wijze, vorm geven aan hun geloof. We hebben aandacht voor elkaar, maar staan ook open voor geïnteresseerden.’ Achtergronden De protestanten zijn ook in het zuiden van het land al lang aanwezig. De kerkgebouwen in Boxmeer en Blitterswijck zijn ruim 200 jaar oud. De nieuwe Protestantse Gemeente Maas en Peel is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, maar heeft daarbinnen een grote mate van zelfstandigheid. Waar
mogelijk wordt ook actief samengewerkt met kerken in de omgeving. Het initiatief voor het samengaan is genomen door de 3 lokale besturen. Om eigentijds kerk te kunnen zijn, is ook de digitale aanwezigheid steeds belangrijker. Zo worden kerkdiensten rechtstreeks uitgezonden en vindt steeds meer onderlinge communicatie per e-mail, nieuwsbrief en kerk-app plaats.
Door de krachten te bundelen kunnen de bestuurstaken en de communicatie in de uitgestrekte gemeente efficiënter worden uitgevoerd. Een centrale plaats in de kerkelijke gemeenschap wordt ingenomen door de beide predikanten, ds. Boon en als tijdelijke ondersteuning ds. Soethout. Beide zijn beroepskrachten met een theologische achtergrond en geschoold in het gesprek over geloofs- en levensvragen.

Ds. Marise Boon vertelt: ‘Het is mooi om te zien dat door het samengaan in een nieuwe gemeente veel nieuwe energie ontstaat. Naast de oudere leden, dragen ook jongeren in de nieuwe gemeente hun steentje bij. Samen willen we proberen om op
een eigentijdse wijze ons geloof vorm te geven, zonder onze traditie uit het oog te verliezen. We gaan op open wijze het gesprek aan over de actuele vragen over geloven en de zin van het leven. Dit is een enorme uitdaging.’

De wekelijkse kerkdiensten beginnen doorgaans om 10 uur en staan open voor iedereen. De kerkdiensten in Elsendorp en Boxmeer zijn ook online te volgen en later terug te kijken. Daarnaast worden geregeld vormings- en gespreksbijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn er ontmoetingsactiviteiten voor zowel oud als jong. Kijk op https://pgmaasenpeel.nl/agenda.

The event is finished.