Faunapassages onder de Vondellaan

Wat veel gebruikers niet opvalt is dat het beekje “Molenbroekse Loop” onder de Vondellaan doorstroomt. Het water stroomt een tunnel in die in vaktermen “duiker” wordt genoemd. De reconstructie van de Vondellaan was natuurlijk hèt moment om ook deze duiker te vervangen. Begin juli is dit gebeurd. In enkele dagen tijd is de oude versleten duiker eruit gehaald en een nieuwe geplaatst. In deze tunnel is direct een faunapassage gemaakt om ook onze dieren langs de Molenbroekse Loop een veilige oversteek van de Vondellaan te bieden.

Niet alleen hier is een faunapassage gekomen, in het gedeelte tussen de Willem de Haasstraat en de Pastoor Attendorenstraat liggen straks ook nog 2 faunapassages.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties