Gemeente Gemert-Bakel denkt over robotstofzuigers

Robotstofzuigers inzetten als hulp in de huishouding: de gemeente Gemert-Bakel gaat onderzoeken of er samen met andere Peelgemeenten hier kan worden proefgedraaid. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt een motie hiervoor.

Er bestaat volgens de fracties een groot tekort aan personeel voor het leveren van huishoudelijke hulp op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De uitvoerbaarheid van huishoudelijke ondersteuning staat daardoor onder druk. De inzet van robotstofzuigers zou de huishoudelijke hulp kunnen ontlasten. Daarom wil het college kijken of een proef met zelfstandig werkende stofzuigers uitgevoerd kan worden. Burgemeester en wethouders willen deze pilot, waar mogelijk met de andere Peelgemeenten opzetten.

Tijdens een volgend overleg worden de resultaten van de landelijke pilots in Den Haag en Amsterdam met de Peelgemeenten besproken en bekeken of dit in onze gemeenten ook georganiseerd zou kunnen worden.

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties