Gemeente zet eerste stap in verkoopklaar maken golfbaan

Het college van burgmeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om nieuwe financiële afspraken te maken met de beheerstichting golfbaan Stippelberg. De gemeente heeft tot nu toe 13 miljoen euro in de golfbaan geïnvesteerd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om meer stabiele financiële afspraken met de beheerstichting van de golfbaan te maken. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat het eigen vermogen van de golfbaan op peil komt. Dit is een belangrijke stap om de verkoop in de toekomst mogelijk te maken.

Verantwoordelijk wethouder Martien Bankers: “De golfbaan is er de laatste jaren in geslaagd negatieve financiële resultaten om te buigen naar positieve cijfers. Na het opbouwen van een goede naamsbekendheid van de golfbaan is het aanpassen van de financiële constructie een logische vervolgstap. Dit is een goed uitgangspunt voor de verkoop van de golfbaan op termijn.”

Scenario’s

In de voorkeursvariant die het college voorstelt aan de gemeenteraad wordt ingezet op een vaste erfpacht waarbij de golfbaan een vaste rente betaalt. Hiermee stijgt de hoogte van de erfpachtlasten van de golfbaan met € 114.000 per jaar voor de hele looptijd van het contract. Daar staat tegenover dat de golfbaan jaarlijks € 70.000 minder hoeft af te lossen op de hypotheek, omdat die in het voorstel voor een deel aflossingsvrij wordt gemaakt.

Golfbaan Stippelberg is een sportvoorziening binnen de gemeentegrenzen met landelijke bekendheid. De afspraken die worden voorgelegd aan de gemeenteraad geven de golfbaan stabiele financiële zekerheid op lange termijn. Op deze manier kan de golfbaan de positieve lijn doorzetten en met de voorgenomen gebiedsontwikkeling mogelijk in de toekomst zelfs verbeteren en de kwaliteit van de baan ook in de toekomst garanderen.

Hogere rente

De rente van de lening die de gemeente heeft afgesloten voor de financiering van de golfbaan stijgt per 1 juli 2024. Met de voorgestelde hogere erfpachtinkomsten is dit nadeel niet helemaal gedekt. Daarom wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om in de begroting €104.000,- extra te reserveren. Met dit voorstel nemen de gemeente en golfbaan beiden hun verantwoordelijkheid voor het positief voortzetten van de golfbaan, zodat in de toekomst de golfbaan verkocht kan worden.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties