Gemerts gilde bij Pausmis in Den Haag

Op zondag 30 juni om 11.00 uur vindt de jaarlijkse Pausmis in de Jacobus de Meerdere kerk in Den Haag plaats. Met deze pontificale Latijnse Hoogmis vieren we de verjaardag van de Pauskeuze van Paus Franciscus. De Nederlandse bisschoppen en de pauselijke Nuntius celebreren in deze feestelijke en plechtige Hoogmis. Diaken Henk van Zoelen zal tevens hierbij aanwezig zijn.

Zoals gebruikelijk zal het kerkkoor met instrumentalisten een mooie Mis ten gehore brengen. Het Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde uit Gemert zal deze Hoogmis door zijn aanwezigheid opluisteren. U bent van harte welkom om deze feestelijke Hoogmis mee te vieren.

De gildeleden verzamelen al vroeg op zondag 30 juni om alle attributen in de bus te laden om vervolgens naar Den Haag te vertrekken. Na de H. Mis lopen zij naar het Nuntiatuurgebouw (de katholieke ambassade). Op het grasveld bij de Nuntiatuur hernieuwen zij de Eed van Trouw voor de geestelijke overheid en geven zij een  vendelgroet aan de aanwezigen.

Daarna is de lunch in het Nuntiatuurgebouw. Eventueel kunnen de leden vervolgens deelnemen aan een wandeling met gids door de binnenstad van Den Haag, met o.a. stops bij het Binnenhof en het Vredespaleis. ’s Avonds is er dan ten slotte een gezamenlijk diner in Gemert.

Ook Omroep Centraal TV zal aanwezig zijn en opnamen maken, die u te zijner tijd kunt bekijken via onze website en YouTube.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties