Gezamenlijke vergadering Commissie Financiën en Bestuur en raadscommissie Begroting

Op dinsdag 24 oktober 2023 om 19.30 uur is in de raadzaal van het gemeentehuis op verzoek van de werkgroep Reglement van Orde een gezamenlijke commissievergadering in het kader van de begroting 2024.

Op de agenda staan:

Deze vergadering wordt NIET door Omroep Centraal TV uitgezonden.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 maart 19:30 uur.

Commissievergadering 26, 27 en 28 maart 19:30 uur.

Advertenties