‘Gezonde basis voor vitale dorpen en buitengebied’ De reacties op het plan zijn verwerkt!

Gemeente Gemert-Bakel wil een aantrekkelijke woonomgeving zijn én blijven voor inwoners van de gemeente. Een groene omgeving is inmiddels een belangrijke voorwaarde voor een gezonde, aantrekkelijke woonomgeving. Openbaar groen helpt om klimaatverandering tegen te gaan en het komt ten goede aan de biodiversiteit. Daarnaast zorgt het voor een gezondere lucht en heeft het ook een sociale functie, mensen ontmoeten elkaar graag en sneller in een groene omgeving.

In oktober 2022 zijn we gestart met het actualiseren van het groenbeleidsplan. In dit plan geven we het belang van ‘groen’ en de ambitie van de gemeente voor het (openbare) groen aan. Het uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van het plan zodat duidelijk is op welke manier we aan onze ambitie werken.

Nu, een jaar verder, hebben we diverse/ verschillende stappen gezet. Stappen waarbij we het stuk voor stuk belangrijk vonden om zoveel mogelijk ideeën op te halen van inwoners en organisaties in onze gemeente. Na verschillende interviews, een inloopavond, ‘swipocratie’ en conceptplan zijn we aangekomen bij de zogeheten reactienota. In dit document hebben we de reacties op het conceptplan verzameld en beantwoord. Wil je meer weten over de reactienota of ben je benieuwd naar de reacties? Kijk dan op www.gemert-bakel.nl/groenstructuur-en-groenbeleid.

Hoe nu verder?

Op 4 oktober wordt, tijdens de beeldvormende avond, door middel van een presentatie het proces – de participatie en de wijze waarop de inspraakreacties meegenomen worden in het Groenstructuur- en beleidsplan – aan de raad toegelicht. Het uiteindelijke conceptrapport wordt eind november opgeleverd waarna het aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Je bent op 4 oktober van harte welkom om in het gemeentehuis in Gemert de beeldvormende avond bij te wonen. Het Groenstructuur- en beleidsplan staat op de agenda van 20.35 tot 21.35 uur.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties