Groenonderhoud Gemert en Bakel weer terug naar gemeente

De gemeente Gemert-Bakel gaat zelf weer het groenonderhoud verzorgen in de bebouwde kom van Gemert en het centrum van Bakel. Het groenonderhoud in andere delen van de gemeente wordt ook de komende drie jaar door Senzer uitgevoerd. Senzer doet dat op dit moment nog in alle kernen.

Door de krapte op de arbeidsmarkt stromen bij regionale werkbedrijven zoals Senzer minder nieuwe werknemers in. De mensen die dat wel doen hebben over het algemeen nog wat meer begeleiding. De kwaliteit van het groenonderhoud in Gemert-Bakel is daardoor nog meer onder druk komen te staan.

Om hier goed op in te spelen zien we een regierol voor de gemeente weggelegd en daarmee een andere manier van samenwerken. Dit vraagt om een nieuwe contractvorm: geen dienstverleningsovereenkomst meer, maar een aannemingsovereenkomst.

De gemeente heeft nu voor de periode 2024-2026 resultaatgerichte afspraken met Senzer gemaakt. Daardoor blijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via Senzer betrokken bij het groenonderhoud in Gemert-Bakel en kunnen we tegelijkertijd bijdragen aan beter groenonderhoud door een deel van de werkzaamheden over te nemen. Dat betekent wel dat de gemeente nieuwe medewerkers gaat werven voor de buitendienst.

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties