Heidebeheer in Natuurgebied De Krim

Opslag van bomen en struiken verwijderd om het heideterrein te behouden

De gemeente Gemert-Bakel is eigenaar van een deel van bos- en natuurgebied De Krim bij Elsendorp. Het overige deel van dit natuur- en bosgebied is in eigendom van Brabants Landschap. In goede samenwerking werken we aan het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden in dit gebied, onder andere door begrazing door Schotse hooglanders.

Zowel ten westen als ten oosten van de gemeentebossen in De Krim liggen heideterreinen. In 2013 is een bosperceel met zieke/dode bomen in het bosgebied van de gemeente omgevormd van bos naar heide. Hiermee is een ‘stapsteen’ gerealiseerd zodat dieren zich gemakkelijker van het ene naar het andere heideterrein kunnen verplaatsen.

Zonder beheer zou de heide hier weer langzaam maar zeker veranderen in bos. Soorten zoals berk en grove den ontkiemen in de heide en groeien uit tot bomen. Begrazing helpt deze verbossing tegen te gaan en het heidegebied met zijn bijzondere natuurwaarden open te houden. Op sommige plekken is dit niet voldoende en moeten we andere maatregelen nemen. Afgelopen winter zijn door vrijwilligers van onder andere het plaatselijke IVN in samenwerking met MeerBomenNu al veel boompjes (met name grove den) uitgetrokken. Deze boompjes zijn weer op andere kansrijke locaties geplant om uit te mogen groeien tot volwassen bomen. Een duurzame en leuke actie die leidt tot meer bomen in Nederland. 

De overgebleven berken op de heide waren dusdanig stevig geworteld dat er machines ingezet moesten worden om ze uit de grond te krijgen. Met de vrijkomende takken zijn takkenrillen gemaakt die weer ruimte bieden aan verschillende soorten insecten, reptielen en vogels. Goed voor de biodiversiteit dus!

Heb je vragen over het bos- en natuurbeheer in de gemeente Gemert-Bakel dan kun je contact opnemen met adviesbureau Staro Natuur en Buitengebied www.starobv.nl.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties