Herinrichting Oranjebuurt Bakel

We hebben de bewoners van de Oranjebuurt in Bakel in mei van dit jaar geïnformeerd over de start van het project en proces herinrichting Oranjebuurt. Mede dankzij de grote opkomst die avond hebben we veel informatie op kunnen halen. Met deze input en onze kaders zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het opstellen van een visie op de wijk. Deze en een globale uitvoeringsplanning zijn nu gereed. De visie, planning en vervolgstappen naar het ontwerp per straat gaan we nu bespreken met de bewoners.  

Hiervoor organiseren we twee informatiebijeenkomsten.

Maandag 11 december 2023
16.00-19.00 uur in Het Parochiehuis, Gemertseweg 2 in Bakel.

Dinsdag 12 december 2023
17.00-20.00 uur in Grand Café – Zaal ’t Viltje, Dorpsstraat 22 in Bakel.

De informatiebijeenkomst op 11 december is bestemd voor de bewoners van fase 1, die als eerste in uitvoering gaat. Naar verwachting zal dat de tweede helft van 2024 zijn. In deze informatiebijeenkomst bespreken we de visie en vervolgstappen naar het ontwerp per straat van fase 1. De informatiebijeenkomst op 12 december is bestemd voor de overige straten in de wijk. Hierin bespreken we de visie, planning en vervolgstappen naar het ontwerp per straat van de volgende fases.

Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn op deze momenten en overige geïnteresseerden hebben we de presentatie van de visie online geplaatst op www.onsgemertbakel.nl zodat iedereen het hier nog kan teruglezen.

Globale planning

We gebruiken de komende periode tot de zomer van 2024 om een ontwerp en uitvoeringstekening voor de straten van fase 1 op te stellen. Na de zomer van 2024 willen we dan starten met de uitvoering van fase 1. Tegelijk aan de uitvoering van fase 1 gaan we dan verder met de uitwerking van fase 2 en verder. Naar verwachting duurt de gefaseerde uitvoering tot en met 2028/2029.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties