Herinrichting Oranjebuurt Bakel

De gemeente wil starten met de voorbereidingen voor de herinrichting van de wijk Oranjebuurt inclusief Kerkse Driessen en Speelweide in Bakel. De aanleiding van het project is het vervangen van de riolering en onderhoud aan de wegen. Maar we kijken of er nog meer nodig is. Zie onderstaand kaartje met daarin met stippellijn aangegeven het projectgebied.

We staan nu aan het begin van dit langlopende project. Graag informeren we u  over het proces en horen graag  uw wensen, vragen en aandachtspunten. Hiervoor organiseren we een informatiebijeenkomst op dinsdag 16 meivan 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur in Grand Café – Zaal ‘t Viltje, Dorpsstraat 22 in Bakel.

Tijdens de bijeenkomst starten we met een algemene toelichting en bijbehorende voorwaarden van het project. Daarna gaan we met u in gesprek en kunt u uw ideeën over het project kenbaar maken. Hoewel de aanleiding van het project het vervangen van de riolering en onderhoud aan de wegen is, willen we meer. Dit is de kans om te kijken hoe we de wijk toekomstbestendig kunnen maken, zodat u als bewoner er fijn en comfortabel kunt wonen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan meer ruimte voor groen en water in de wijk, duurzaamheid en sociale aspecten.

We gebruiken de periode tot en met de zomer van 2023 om, met uw inbreng, een visie op de wijk op te stellen. Deze bespreken we weer met u in een volgende bijeenkomst. Na de zomer werken we fase 1 van het project verder uit. Wat en waar fase 1 is, bepalen we de komende periode nog.

Het streven is dan om het eerste helft van 2024 te starten met de uitvoering van fase 1. Tegelijk aan de uitvoering gaan we dan verder met de uitwerking van fase 2 en verder.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met projectleider Gert-Jan Willems via gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘Herinrichting Oranjebuurt Bakel’.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29, 30 november 19:30 uur.

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties