Herinrichting Oranjebuurt in Bakel

In december 2023 zijn de bewoners van de Oranjebuurt in Bakel geïnformeerd over de opgestelde visie voor de herinrichting van hun buurt. Ook hebben we destijds samen met de bewoners van fase 1 informatie opgehaald voor het opstellen van ontwerpen per straat. Het voorlopige ontwerp van fase 1 is nu klaar en wordt besproken met de bewoners.

Fase 1 bestaat uit de Willemstraat, Randwijk, Margrietstraat, Marijkestraat en een deel van de Julianastraat (ten noorden van de Wilhelminastraat). In bijgaand overzicht zijn de straten ook weergegeven.

Globale planning

Na de bijeenkomst op 23 mei ronden we het voorlopige ontwerp van fase 1 af, waarna de technische uitwerking van het ontwerp van fase 1 volgt. Na de zomer van 2024 starten we met de aanbesteding. Afhankelijk van wanneer de aanbesteding is afgerond, wordt gestart met de uitvoering van fase 1, eind 2024 of begin 2025. Gelijk aan de uitvoering van fase 1 gaan we verder met de uitwerking van fase 2. Naar verwachting duurt de gefaseerde uitvoering tot en met 2028/2029.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Bisschop vormt vormelingen 31 mei 19:00 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties